Aragonita

Per Iris Platero – Aragonita – amb llicència de CC BY SA de Creative Commons 

Té duresa 3,5 a 4. 

Té densitat 2,94 gr /cm3. 

La exfoliació és difícil i la fractura és irregular i concoidal. 

El seu hàbit cristal·lí és columnar, tabular i acicular.

El seu esclat és vitri. 

La seua tenacitat és fràgil. 

És de color marró vermellós. 

La ratlla és blanca. 

No és magnètic. 

S’utilitza com objecte de decoració o col·leccionístic.