El vent

Un dels agents moderadors del relleu és el vent. És capaç de modificar terreny principalment en les regions desèrtiques, subdesèrtiques i àrides de la Terra. En aquestes zones l’ambient és molt sec i no hi ha quasi vegetació.

La deflació és  la acció per la qual el vent agrana els materials solts. La deflació crea onades al terreny. Aquest efecte pot provocar extenses i profundes depressions. A més, les partícules que transporta el vent produeixen una acció abrasiva continua que desgasta les roques on impacta l’arena, i produeix un  efecte anomenat corrosió.

Si els grans d’arena impacten contra roques blanes, hi produeixen forats; aquesta acció rep el nom de erosió alveolar. Alhora que erosiones el relleu, els grans d’arena, es van desgastant i arrodonint. Quan el vent cessa diposita els materials transportats de una manera gradual segons pes i mida. A les zones altes es dipositen els materials més grossos i els més fins son transportats a zones més allunyades i formen arenals i dunes.

Com es crea una duna?

El vent arrossega l´arena i si hi troba algun obstacle la arena es queda enganxada fins a crear una duna.

Per Alba Blasco- duna- Llicència  CC BY SA Creative Commons 

El vent forma dipòsits  que s’anomenen loess quan transporta material argilós. Aquests dipòsits poden cobrir grans extensions de terreny i produeixen sòls molt fèrtils i bons per a l’agricultura.