Els agents atmosfèrics

Per pictavio – Nubes Cielo Fondo Patrón – amb llicència de pixabay. 

Són els responsables de la destrucció de les roques en els processos de meteorització . Els agents atmosfèrics més actius són: humitat. 

Modifiquen les superfícies de l’escorça generades a l’interior de la terra ,i comporten a la formació de nous paisatges.

Els agents que actuen en l’erosió són l’aigua, el gel, el vent, la diferència de temperatures, i tots aquells agents atmosfèrics que tinguin influència sobre les roques…. Així, l’aigua que amara les roques, si baixa la temperatura, es pela actuant en forma de falca i fracturant.