La mar

Per Pexels Océano Mar Olas Salida Del Sol Anochecer Marinaamb llicència de pixabay 

 

QUÈ ÉS LA MAR ?  

És una extensió d’aigua salada que supera en dimensions als llacs i és inferior a les dels oceans.

Aquests voregen als oceans, trobant-se en les vores continentals, generalment aquests es troben parcialment envoltats de terra.

L’ACCIÓ DE L’AIGUA MARINA SOBRE LA COSTA 

El relleu costaner està modelat per l’acció de les ones, les marees i els corrents litorals i costaners.   S’estén des del nivell de la mínima baixamar fins on arriba l’aigua en els temporals 

 EL RELLEU COSTANER FORMAT PER EROSIÓ

 L’erosió causa penya-segats a la zona rocosa de la costa.Les parts més prominents dels penya-segats s’anomenen promontoris.En les zones on les roques s’erosionen amb més facilitat s’hi formen cales i badies.

ELS SEDIMENTS : TRANSPORT I SEDIMENTACIÓ

Els sediments litorals estan construïts pels materials que les ones arranquen dels penya-segats.                  Les platges es formen a les zones baixes i protegides de la costa.Una platja modifica la seua amplària segons la rapidesa amb què s’acumulen o es retiren els sediments.

 QUÈ SÓN ELS CORRENTS LITORALS ?

  Els corrents litorals són els corrents de platja , produïts pel retorn de les ones cap al mar a causa de la gravetat pels corrents de deriva litoral, originats pel vent que incideix de manera obliqua sobre la costa.