Processos geològics interns

Per enriquelopezgarrePaisaje Volcanes Erupcion Fantasia Lava Humo – amb llicència de pixabay.

Els processos geològics interns o endògens són aquells generats per l’energia interna de la terra…. Formen part de la dinàmica interna de la terra els processos sísmics, volcànics i tectònics. Aquests són causats per l’alliberament de calor a través de dos mecanismes bàsics: conducció i convecció. 

La conducció és lenta transmissió de calor entre roques sòlides, passa a les zones més superficials de la geosfera. La convecció és la ràpida difusió de la calor, produïda per les diferències de temperatura i corrents de convecció en zones no sòlides. 

Un tercer mecanisme incideix en l’expulsió de la calor des de l’interior fins a la superfície, la radiació. Cossos sòlids i rígids transmeten la seva calor a través de radiacions d’ones curtes, disminuint progressivament la temperatura interna.