Quars

És un mineral :

 Sense brillantor metàl·lica i amb ratlla blanca.

 Pot ser transparent o translúcid. 

 No es pot ratllar amb l’ungla. 

 Ratlla al vidre. 

 Té duresa 7. 

 Matèria prima del vidre.

 Té de densitat 2,65 g/cm³. 

 Es fractura de manera concoidal.

 El hàbit del quars és prismàtic piramidal. 

 L’esclat és vitri. 

 La seua tenacitat és trencadissa. 

 No és magnètic. 

 S’utilitza per a elaborar ciment, ceràmica i vidre. 

El quars, a més de ser un dels minerals més estesos sobre la terra, és un dels que compta amb major quantitat d’aplicacions pràctiques.